Xí nghiệp bê tông

- Cung cấp dịch vụ bơm vận chuyển bê tông.
- Tư vấn sử dụng bơm và hệ thống đường ống phục vụ bơm lắp đặt, vận hành bơm, và cần phân phối.
- Cung cấp bê tông thương phẩm Mác 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500.

thinh-duc-tien-1

xi-nghiep-be-tong

thinh-duc-tien-2